Trävaruförsäljning

På Levene Såg är kunden alltid i fokus, från inköp av råvara till färdig produkt då vi producerar ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror. I produktionen är vi flexibla och kan erbjuda kundanpassade trävaror i både furu och gran. En stor del av furuvarorna impregneras i vår impregneringsanläggning. Resultatet blir en bred spridning av slutprodukter som till exempel:

  • Hållfasthetssorterat virke
  • Ytterpaneler
  • Tryckimpregnerat virke
  • Glespanel
  • Råspont
  • Reglar
  • Sparrar
  • 3-sidigt kvistren furu
  • Emballagevirke