Om företaget

Det är med stor respekt som jag förvaltar arvet efter min farfar, Erik Hermansson, som startade verksamheten i liten skala för drygt 75 år sedan, och min far Dan Hermansson, som fortfarande är aktiv i företaget.

Utvecklingen sedan starten med den första lilla sågklingan under ett enkelt skärmtak till dagens teknikintensiva sågverk är egentligen ofattbar. Så mycket som har hänt på en så relativt kort tid.

Min ambition och förhoppning är att vi ska fortsätta att förtjäna våra kunders och leverantörers förtroende också i framtiden. Vi värnar om de personliga relationerna till skogsägarna och våra kunder och ser oss som ett starkt alternativ till de stora drakarna på marknaden, som i mångt och mycket sätter sina egna spelregler. Tack till alla leverantörer, kunder och duktiga medarbetare för gott samarbete – då, nu och i framtiden.

Tomas Hermansson

Levene Såg